Avis Legal

Benvingut a la pàgina web del Programa de Salud Integral (PROGRAMA SI!)

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posem a disposició dels usuaris la següent informació:

  • a) programasi.org és una web propietat de FUNDACIÓ PRIVADA SHE.
  • b) FUNDACIÓ PRIVADA SHE, amb CIF núm. G65269284, té el seu domicili social en Carrer Balmes 155-157, 5è, 1a de Barcelona (Espanya) i la seva adreça de contacte electrònic és info@fundacionshe.org
  • c) FUNDACIÓ PRIVADA SHE està inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques (DGDEJ) de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2698.

A continuació li exposem els termes i condicions d'ús del lloc web www.programasi.org (en endavant, el lloc o lloc web) que han de seguir els usuaris d'aquest lloc. La navegació a través d'aquesta web li confereix la condició d'usuari, estigui registrat o no.

Condicions generals d'ús del lloc web

Com a usuari de la web (des d'ara, l'usuari) ha de realitzar en tot moment un ús adequat de la mateixa i dels continguts o serveis que inclou, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat de FUNDACIÓ PRIVADA SHE (en endavant, FUNDACIÓ SHE).

L'accés al lloc web és lliure excepte per a aquells apartats en els quals l'usuari hagi d’identificar-se mitjançant un nom d'usuari i contrasenya, en aquest cas serà necessari haver emplenat el formulari de registre i haver acceptat la Política de Privacitat de FUNDACIÓ SHE.

Queda prohibit realitzar accions que provoquin o puguin provocar danys o alteracions als continguts web; impedir o dificultar l'accés al lloc pels usuaris; accedir de manera no autoritzada a continguts o serveis del web; difondre virus informàtics o programes maliciosos que puguin afectar el web o als seus usuaris; o utilitzar el lloc web com a via d'accés a Internet per a la comissió d'accions il·lícites.

Propietat intel·lectual

Els dissenys, textos, imatges, fotografies i altres elements integradors del web són, llevat que s'especifiqui el contrari, de titularitat de FUNDACIÓ SHE, que posseeix legítimament en exclusiva els drets d'explotació sobre aquests. L'usuari no pot en cap concepte, copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre'ls o reproduir sense el consentiment exprés dels titulars. Aquest consentiment no serà necessari per al material habilitat expressament per a baixar lliure en format PDF.

Aquest lloc web conté marques, drets d'autor i altres drets de propietat industrial o intel·lectual que són propietat de FUNDACIÓ SHE o de tercers col•laboradors que han autoritzat la seva utilització en el lloc web. La visita d'un usuari a la web no li confereix cap dret o llicència sobre els referits drets de propietat industrial o intel·lectual

.

Responsabilitats

El compromís de FUNDACIÓ SHE és oferir un funcionament del lloc web amb la professionalitat més gran i qualitat, però es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l'accessibilitat al lloc web en cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació , actualització o millora dels serveis i continguts, així com a modificar o actualitzar les informacions, continguts o les condicions d'accés a aquesta.

FUNDACIÓ SHE únicament es fa responsable de les informacions, continguts o serveis propis oferts en aquesta web. En cap cas no assumirà cap responsabilitat respecte a informacions, continguts, productes o serveis oferts per tercers als quals s'accedeixi a través d'enllaços continguts en aquest web. Tampoc es fa responsable de les opinions o missatges publicats pels usuaris en fòrums o altres espais de difusió pública existents en el lloc web o als quals s'accedeixi a través del mateix.

Politica de Privacitat

Les dades de caràcter personal que FUNDACIÓ SHE pugui arribar a obtenir dels usuaris del lloc web seran tractades d'acord a les exigències del Reglament General Europeu de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD)

Llei aplicable i Jurisdicció

Aquestes condicions d'ús s'interpretaran i regiran per la normativa vigent en la legislació espanyola. Per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquest lloc web, FUNDACIÓ SHE i els usuaris queden sotmesos a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.