Estratègia global

Programa educatiu escolar de promoció de la salut, dirigit a nens i nenes de 3 a 16 anys per disminuir els riscos de la malaltia cardiovascular.

Amb una visió global de promoció integral de la salut, el Programa SI! incideix en quatre components bàsics interrelacionats: l’adquisició d’hàbits d’alimentació saludable, el desenvolupament d’activitat física, el coneixement del cos i del cor i la gestió emocional com a factor de protecció envers les addiccions.

programaSI habits saludables

Aquests eixos bàsics estan íntimament relacionats amb el desenvolupament de la persona. Per això, el Programa SI! també pretén proveir l’individu amb les habilitats i valors necessaris que permetin el nen i el jove actuar positivament en relació amb la seva pròpia salut durant tota la vida.

El Programa SI!, amb el focus d’atenció posat en l’alumne, ofereix activitats d’aula i activitats en família, la formació de mestres i professors i el foment d'un ambient escolar saludable.

programaSI nivells inter