Nivells educatius

Els continguts i activitats del Programa SI! s’adapten, curs a curs, a la legislació educativa i al nivell cognitiu del nen.

programaSI etapes educatives

Programa SI! en Educació Infantil (3-6 anys)

Es treballen bàsicament i de forma repetitiva rutines que poden esdevenir hàbits. En Càrdio, el personatge central del programa en aquesta etapa, motiva els infants a tenir cura de la seva salut.
Aquest programa ha estat avaluat des del curs 2011-2012 fins al 2013-2014. Els bons resultats obtinguts han afavorit que s’estiguin estudiant vies per difondre’l a més centres de la resta del país.

Més informació

Programa SI! en cicle inicial d’Educació Primària (6-12 anys)

Té com a objectiu fomentar l’adquisició de coneixements, actituds i hàbits saludables mitjançant una intervenció que promogui el pensament crític i la presa de decisions per part dels alumnes. Actualment es troba en període d’avaluació.


Programa SI! en Educació Secundària (12-16 anys)

Es focalitza en la promoció de l'autonomia per l’adquisició i el manteniment de comportaments saludables. Actualment es troba en fase de desenvolupament i proves

Més informació